Nieuwsberichten doe betrekking hebben op zaakgerichtwerken

Vormgeven Contractenbank

Het beheer van contracten binnen de OVER-gemeenten is decentraal geregeld. Hierdoor was onvoldoende zicht op (gegevens over) lopende contracten en het tijdig beoordelen en herzien van contracten. De wens was dan ook om een applicatie in gebruik te nemen die in beide behoeften zou voorzien. IenPM Consultant Levent Akkaya werd gevraagd om mee te denken…

Het verbeteren van een kennisbank

Het KCC-team binnen de gemeente Heemstede stond voor de uitdaging om het gebruik van hun eigen kennisbank efficiënter te organiseren. Nog te vaak waren medewerkers van het KCC aangewezen op eigen lijstjes voor uitgebreide productinformatie, aanvullend op de informatie op de website. Deze uitgebreide informatie werd echter niet centraal beheerd binnen de applicatie. Daarnaast werden…

Zaakgericht werken in relatie tot de omgevingswet

De kern van zaakgericht werken is dat je de klant op de hoogte houdt van de stand van zaken met betrekking tot de gevraagde dienst: de status. ‘De klant’ kan in dit geval een burger of een bedrijf zijn, maar dus ook een andere afdeling of een ketenpartner. De klanten op de hoogte moeten ouden van de stand van zaken brengt met zich mee dat de eigen informatievoorziening verbetert. Niet alleen de klanten zijn dan up-to-date, maar ook de collega’s.

Wat is Zaakgericht werken

Zaakgericht werken is een methodiek, ontwikkeld door de informatie-architect Corné Dekker, om de bureaucratie van een dienstverlenende organisatie te ordenen en daarmee te verbeteren. Kern van deze methodiek is de ‘zaak’. De ‘zaak’ staat voor een proces dat begint met een (interne of externe) klantvraag, dat eindigt met een ondubbelzinnig eindresultaat en waarvan in elk processtadium het verloop en de afhandelingssnelheid duidelijk moeten zijn.

IenPM Consultant Jamie Foppele aan de slag bij DCMR Milieudienst Rijnmond

IenPM Consultant Jamie Foppele is medio april aan de slag gegaan bij de DCMR Milieudienst Rijnmond, als functioneel applicatiebeheerder van Mozard voor de resterende duur van het implementatietraject. Dit houdt in dat hij de verschillende stakeholders binnen de organisatie ondersteuning en begeleiding biedt bij het uitdenken en implementeren van nagenoeg alle processen, registers en koppelingen…

Zaakgericht registraties bijhouden?

Zaakgericht registraties bijhouden? Een zaak is een hoeveelheid werk waarvan kwaliteit en doorlooptijd bewaakt moeten worden. Bij overheidsinstellingen komt die hoeveelheid werk vaak neer op het bijhouden van een registratie: het opvoeren of wijzigen van een object of subject in deze registratie. Zo leidt een aanvraag voor een parkeervergunning (een zaak) tot het opnemen van…

Waarom Zaakgericht Werken in het Onderwijs?

Zaakgericht Werken in het Onderwijs Zaakgericht Werken is binnen overheidsorganisaties al een bekend begrip. Vrijwel alle werkprocessen worden uitgevoerd in een zaaksysteem en daarbij wordt flink bespaard op de kosten van een applicatielandschap. Hoe is de visie op Zaakgericht Werken toe te passen in het onderwijs? Welke werkprocessen kunnen allemaal worden uitgevoerd en welke veranderingen…