IenPM Consultant Jamie Foppele aan de slag bij DCMR Milieudienst Rijnmond

IenPM Consultant Jamie Foppele is medio april aan de slag gegaan bij de DCMR Milieudienst Rijnmond, als functioneel applicatiebeheerder van Mozard voor de resterende duur van het implementatietraject. Dit houdt in dat hij de verschillende stakeholders binnen de organisatie ondersteuning en begeleiding biedt bij het uitdenken en implementeren van nagenoeg alle processen, registers en koppelingen…