Zoek op onderwerpen

Klik op de link om de pdf te downloaden.
De informatievoorziening van de overheid is organisatiegericht en
organisatieonderdeelgericht.
Met het door EGEM opgestelde Procesmodel Dienstverlening is goed uit te leggen hoe het beter kan.
De dienstverlening kan enorm worden verbeterd met generieke hulpmiddelen.
Als alle afdelingen dezelfde set hulpmiddelen gebruiken, wordt de integratie van de verschillende contactkanalen veel eenvoudiger.
De architectuur die daadwerkelijk bijdraagt aan het verbeteren van de informatievoorziening, is een architectuur die gericht is op generieke functionaliteit.
Bij informatievoorzieningsprojecten spelen drie aspecten een rol: doorlooptijd, budget en kwaliteit.
Het is de taak van de informatiearchitect ervoor te zorgen dat projectleiders zich houden aan wat de informatiearchitectuur voorschrijft.
Om de informatievoorziening te verbeteren, moet de beschikbare generieke functionaliteit zo goed mogelijk worden gebruikt.
Elke overheidsinstelling kan zelf een fasering bepalen als het gaat om het ontwikkelen van generieke functionaliteit.
Om klanten goed te kunnen informeren over de status van hun zaak moeten de procesverantwoordelijken hun administratie zaakgericht inrichten.
Er zijn verschillende opties die het mogelijk maken om in de organisatie te weten wat de status van alle zaken is.
Een zaaksysteem digitaliseert statuswijzigingen.
Bij een leidend zaaksysteem worden ook alle relevante documenten vastgelegd.
Bij een zaaksysteem configureert men per proces een zaaktype.
Per zaaktype definiëren we statustypen.
Om de behandelaar te ondersteunen bij z’n werkzaamheden, configureert men een checklist.
Het is wenselijk om vast te leggen dat een zaak een relatie heeft met een andere zaak.
Het zaaksysteem administreert statuswijzigingen en geen stappen.
Zaaksystemen kunnen worden gebruikt om gegevens over processen uit te wisselen.
Eenvoudige processen kunnen volledig met een zaaksysteem worden ondersteund.
Het aantal koppelingen tussen overheidsorganisaties wordt beperkt, wanneer elke overheidsorganisatie met één centraal zaaksysteem werkt.
Het koppelen van het generieke zaaksysteem met de traditionele specifieke backofficetoepassingen is niet eenvoudig.
Een generiek zaaksysteem bevat ook archiefwaardige documenten.
Een overheidsorganisatie is verplicht een ‘Document Structuur Plan’ (DSP) te hebben.
Een postregistratiesysteem wordt zelden gebruikt om documenten, die via andere kanalen tot een organisatie komen, te registreren.
Door elke zaak zoveel te koppelen ontstaat de ideale informatievoorziening voor een overheidsorganisatie.
Geoinformatievoorziening wordt vaak ten onrechte als een aparte tak van sport gezien.
In Nederland is men nog altijd huiverig om overheidsbreed gegevens te delen.
Een van de voordelen van één generiek zaaksysteem is, dat ook managementinformatie beschikbaar komt over alle kanalen.
De ambitie voor de externe dienstverlening geldt ook voor de interne dienstverlening.
Dit hoofdstuk schetst hoe in het zaak/dossiersysteem van Mozaiek, een zaaktype wordt geconfigureerd.
Dit hoofdstuk schetst hoe in Mozaiek, een zaak wordt afgehandeld.
Dit hoofdstuk schetst hoe via Mozaiek, met klanten wordt gecommuniceerd over zaken.
Wordt de in dit document beschreven visie gedeeld door leveranciers?
Het implementeren van zaakgericht werken vereist een project dat wordt uitgevoerd door een multidisciplinair team.
De zaaksystemen van de verschillende leveranciers dienen op basis van open standaarden te kunnen samenwerken met elkaar.