Vormgeven Contractenbank

Het beheer van contracten binnen de OVER-gemeenten is decentraal geregeld. Hierdoor was onvoldoende zicht op (gegevens over) lopende contracten en het tijdig beoordelen en herzien van contracten. De wens was dan ook om een applicatie in gebruik te nemen die in beide behoeften zou voorzien. IenPM Consultant Levent Akkaya werd gevraagd om mee te denken…

Het verbeteren van een kennisbank

Het KCC-team binnen de gemeente Heemstede stond voor de uitdaging om het gebruik van hun eigen kennisbank efficiënter te organiseren. Nog te vaak waren medewerkers van het KCC aangewezen op eigen lijstjes voor uitgebreide productinformatie, aanvullend op de informatie op de website. Deze uitgebreide informatie werd echter niet centraal beheerd binnen de applicatie. Daarnaast werden…

Zaakgericht werken in relatie tot de omgevingswet

De kern van zaakgericht werken is dat je de klant op de hoogte houdt van de stand van zaken met betrekking tot de gevraagde dienst: de status. ‘De klant’ kan in dit geval een burger of een bedrijf zijn, maar dus ook een andere afdeling of een ketenpartner. De klanten op de hoogte moeten ouden van de stand van zaken brengt met zich mee dat de eigen informatievoorziening verbetert. Niet alleen de klanten zijn dan up-to-date, maar ook de collega’s.